Finally Fooling Effluent

Quicksilver

Tankad

Skogen lockade mig på många sätt. Dels tystnaden och stillheten. Dels den fantastiska växtligheten, med alla dess träd och svampar. För att inte tala om doften efter ett stilla regn. Jag skulle kunna gå dagarna i ända om det inte vore för att jag även hade annat att göra. Så skogen blev istället en motpol mot allt detta andra. När jag kom hem från mina promenader kändes kroppen tankad på energi och livslust. Något som behövdes i en vardag med många stressmoment. Jag hoppades att jag alltid skulle kunna göra så här!