Finally Fooling Effluent

Quicksilver

Miljöpolicy

Under denna vecka så kommer vi att varje dag har en kort session under dagen, ungefär på en timme där vi har en miljöutbildning. Det var jag som tog upp denna ide med företags ledningen. Jag uppmärksamade att företaget inte hade någon miljö policy och inget bra system för återvinning av produkter och sådant. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi alla gör våran del för att förbättra miljö och tar tillvara på våra resurser som jorden erbjuder. Företagsledningen höll med mig, och jag har fått ansvar för att skötta denna utbildning.